Pozew o rozwód. Kościół katolicki w dalszym ciągu mówi stanowcze NIE

Pozew o rozwód jest bardzo często zwany wnioskiem o rozwód jednakże nie jest to właściwe. Specyfika pozwu polega na tym, że mamy aż do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj romansach. Mówi zatem o jednostce, która składa pozew wydaje się to powód i druga strona pozwany. W przypadku sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy nie zapominać, że rozwód jest realny tylko w przypadku wówczas gdy nastąpił trwały i kompletny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja w której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego strony są rodzicami. Zakładając jednak, że nie ma tej przesłanki to rozwód jak w największym stopniu może zostać orzeczony za pośrednictwem sąd.

Pozew o rozwód składany wydaje się do sądu okręgowego właściwego miejscowo dla ostatniego miejsca zamieszkania małżonków. W tzw. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Zazwyczaj jest to postulat rozwikłania małżeństwa z orzekaniem tutaj o winie bądź tego wyjąwszy orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze stan Polecane do czytania małżeński zostało zawarte. Piszemy które to jest nasze stanowisko na temat władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. Po dalszej kolejności to żądanie zasądzenia kosztów sądowych na naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem ich dokładnych adresów. Sporządzamy wyczerpujące uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze strony sądu. Wskazujemy wszystkie dowody i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *