Pozew o rozwód. Kto pyta nie błądzi

Pozew o rozwód jest bardzo często zwany wnioskiem o rozwód aczkolwiek nie jest to właściwe. Specyfika pozwu polega w tym, że mamy służące do czynienia z dwoma stronami o sprzecznych zazwyczaj interesach. Mówi zatem o osobie, która składa pozew wydaje się być to powód i druga strona pozwany. W sytuacji sprawy rozwodowej są to małżonkowie. Jednak należy wspominać, że rozwód jest możliwy tylko w przypadku gdy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Przesłanką wyłączającą możliwość orzeczenia rozwodu jest również sytuacja po której miało by ucierpieć dobro małoletniego, którego strony www są rodzicami. Zakładając jednak, że nie ma tej przesłanki to rozwód jak w najwyższym stopniu może zostać orzeczony za pośrednictwem sąd.

Pozew o rozwód składany jest do sądu okręgowego należytego miejscowo dla ostatniego stanowiska zamieszkania małżonków. W tak zwanym. petitum, pierwszej części pozwu wskazujemy nasze żądania. Zazwyczaj jest to postulat rozwiązania małżeństwa z orzekaniem na temat winie bądź tego wyjąwszy orzekania o winie. Wskazujemy również w jakim urzędzie stanu cywilnego nasze stan małżeński zostało zawarte. Piszemy jakie jest znajdz to nasze stanowisko dotyczących władzy rodzicielskiej względem małoletnich jeżeli jesteśmy rodzicem. Przy dalszej kolejności to żądanie zasądzenia kosztów czytaj tutaj sądowych dzięki naszą rzecz. Opisujemy żądanie wezwania na rozprawę świadków wraz z podaniem katalogów dokładnych adresów. Sporządzamy wyczerpujące uzasadnienie aby nasz pozew o rozwód zyskał akceptację ze strony sądu. Wskazujemy wszystkie dane i załączniki. Składamy własnoręczny podpis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *